Vlada Roslyakova in ‘Cave Dwellers' by Yelena Yemchuk for Vogue Russia, November 2008.

Vlada Roslyakova in ‘Cave Dwellers' by Yelena Yemchuk for Vogue Russia, November 2008.

1 year ago · 443 notes
©