Vlada Roslyakova by Marcin Tyszka for Vogue Portugal.

Vlada Roslyakova by Marcin Tyszka for Vogue Portugal.

©